Kjære frivillige og medlemmer av Dølajazz-Lillehammer Jazzfestival
 
Det innkalles til årsmøte i foreningen Dølajazz – Lillehammer Jazzfestival.
 
Dato: Mandag 20. februar 2023
Klokka: kl 19:00
Hvor: På Stasjonen, store møterom
 
Sakspapirer:
01 2023-02-13-Dolajazz-Lillehammer-Jazzfestival-Revisjonsberetning
02 DølaJazz 2023 valgkomiteens innstilling
03 Dølajazz årsberetning 2022
04 Dølajazz Årsregnskap med noter 2022
 
 
I henhold til vedtektene skal årsmøte behandle følgende:
Godkjenning av innkalling og sakliste.
 
1. Velge møteleder og referent
2. Behandle styrets årsberetning
3. Behandle styrets regnskap, samt revisors beretning
4. Behandle innkomne forslag
5. Innkomne forslag
6. Valg
    Styreleder
    Styremedlemmer
    Varamedlemmer
    Revisor
    Valgkomiteen – to medlemmer for to år
 
Saker som ønskes behandlet av årsmøte under pkt 5 må sendes til post@dolajazz.no innen 6. februar.
 
 
Med vennlig hilsen,
Styret i Dølajazz,
Lillehammer Jazzfestival