Festivalkontoret befinner seg i år (2022) på Breiseth Hotell. 

Jernbanegata 1-5, 2609 Lillehammer

 

Telefonnummer festivalkontoret: 465 32 070

Åpent:
Torsdag 21.10 kl.14.00 – 18.00
Fredag 22.10 kl. 14.00 – 20.00
Lørdag 23.10 kl. 12.00 – 20.00

Bilde: Mette Banken