DølaJazz – Fanfare

Fanfaren er komponert av Rolv Olav Eide og ble bestilt og levert til festivalens jubileum i 2018. Den skal være et varig og gjenkjennbart element i festivalens identitet og har allerede blitt benyttet i ulike variasjoner og sammenhenger. Flere skal det bli!

Om komponisten:
Rolv Olav Eide er født i Oslo (1970). Han er utdannet ved jazzlinja ved Trøndelag musikkonservatorium (nå Institutt for musikk ved NTNU) og har gjestet Dølajazz ved flere anledninger.

 Hør fanfaren her: