Styret DølaJazz 2020

 

Styret til DølaJazz 2020 ble valgt på ekstraordinært årsmøte i november 2019, og skal ledes av Hege Riise. Hun har hatt styreverv i DølaJazz i 5 år, og var også styreleder i jubileumsåret 2018. Til daglig er hun butikkleder på Fretex Lillehammer.

 

«Takk for det ærefulle oppdraget med å lede det nye styret i DølaJazz! Det er et styre med blandet fartstid fra DølaJazz, og jeg ser det som positivt å få inn nye tanker og innfallsvinkler i arbeidet vårt! Valgkomiteen har gjort en god jobb, det er et godt sammensatt styre med masse erfaring, kompetanse, iver og engasjement, og vi gleder oss veldig til å komme skikkelig i gang!

 

Festivalen drives fortsatt etter tanken fra starten i 1978 – det å være en liten og intim jazzfestival over en weekend, vesentlig basert på norske musikere. De unge er også stadig en viktig og stor del av festivalen, med alt fra barnehagekonserter til Jazzincubator.

 

Og så har vi de aller viktigste i festivalen: frivilligstaben på drøye hundre stk som bidrar med kompetanse og engasjement, så vi får gjennomført festivalen på en profesjonell og god måte til glede for våre gjester! Takk – uten dere hadde ikke dette ikke vært mulig!

 

Sett av 15.-18.okt, da ønsker vi velkommen til festival! Vi sees!»

 

Øvrige styremedlemmer er: 
• Programråd: Tanja Caldecourt 
• JazzIncubator: Hans Rindal 
• Økonomi: Frode Sannum 
• Frivillige: Line Karlsen Uhlen 
• Markedsføring: Tuva Eiklid 
• Sideprogram: Lars Lilleberg

 

Styret samarbeider med Bjørn Løken – KREKO.