Nytt styre i DølaJazz – klare for jubileumsfest!

Nytt styre i DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival er valgt, og i spissen for en av landets eldste jazzfestivaler er styret ansvarlig for å lage tidenes jubileumsfest i anledning festivalens 40 årsdag!

 

Styret består av gamle og nye medlemmer og skal ledes av Hege Riise, som til daglig er leder for Fretex på Lillehammer.

 

Det er med ydmykhet, forventning og glede jeg tar fatt som leder av styret i DølaJazz. Ydmyk over å ha tilliten til dette store vervet, forventning til at årets jubileumsfestival skal bli den beste i rekka, og glede over å få jobbe sammen med et godt sammensatt styre, med masse erfaring, kompetanse og engasjement som gjør det realistisk å tro at dette blir beste festivalen så langt. Glede også over å vite at det venter en skare av engasjerte frivillige som bidrar stort på alle områder i gjennomføringen av festivalen!” – Styreleder Hege Riise

 

Øvrige styremedlemmer er:
• Torleiv Svendsen (nestleder og ansv. frivillige) 
• Morten Knarrum (leder for programrådet)
• Mette Kari Worum (ansvarlig for jazzparaden og UngJazz) 
• Bjørn R. Jørgensen (teknisk ansvarlig)
• Bjørn Nørstegård (JazzIncubator)
• Laura van Arkelen – van As (hjemmeside)
• Anette Nystad Hårberg (marked og spons)
• Anne Mari Skjervik (bedriftskonserter)
• Hilde Fauskerud (sosiale medier og presse)

 

Styret fortsetter samarbeidet med Bjørn Løken – KREKO.