En kulturell opplevelse til dine ansatte!

Dølajazz inviterer hvert år bedrifter til å kjøpe en kulturell opplevelse til sine ansatte. Artistene vi sender rundt oppsøker arbeidplassene og gir sin opptreden midt i en vanlig arbeidshverdag. Det være seg i en kantine, i et produksjonsrom eller i en forelesningssal.

 

Mange av bedriftene har vært faste vertskap gjennom flere år og denne tradisjonen er uvurderlig for oss. Her får vi sjansen til å spre vårt musikalske budskap ut til flere enn de vi når fra våre faste arenaer.

 

Men viktigst av alt er tilbakemeldingene vi får fra bedriftenes ansatte om hva en slik kulturell pause i hverdagen gjør for arbeidsmiljøet.

 

Ta kontakt med post@dolajazz.no hvis du ønsker bedriftskonsert hos din bedrift!