DølaJazz har også i år en rekke bedriftskonserter rundt om i byen. Disse starter allerede onsdag 12. oktober dagen før dagen. Vi er meget takknemlige ovenfor de private og offentlige bedriftene som støtter oss ved å kjøpe en kulturell opplevelse til sine ansatte og samarbeidspartnere. Dette er en uvurderlig sjanse for oss til å nå ut til et nytt publikum.