Dag to inneholdt en haug med fine musikalske øyeblikk, fra det rolige og nedpå til skikkelig trøkk! Et glimt fra dagen dokumentert av våre flinke frivillige fotografer finner du under. Alle foto: Bjørn Tore Paulen, Jørgen Skaug og Seow Shuen.