Innkalling til Årsmøte,
Dølajazz-Lillehammer Jazzfestival

Tid: Onsdag 02. februar 2022 kl. 19.00

Sted: Møterommet på Stasjonen, Lillehammer

 

Sakliste:

• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 
• Godkjennelse av styrets årsberetning for 2021 
• Godkjennelse av revidert regnskap for 2021 
• Valg 
• Eventuelt

Innkalling årsmøte 2021 finner du her
Dokumenter blir lagt ut senere. 

Vel møtt!
På vegne av styret: 

Hege Riise
Styreleder