Innkalling til Årsmøte,
Dølajazz-Lillehammer Jazzfestival

Tid: Onsdag 02. februar 2022 kl. 19.00

Sted: Møterommet på Stasjonen, Lillehammer
På grunn av restriksjoner og smittevern, innkaller vi til digitalt møte
https://teams.live.com/meet/94543837218254

 

Sakliste:

• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 
• Godkjennelse av styrets årsberetning for 2021 
• Godkjennelse av revidert regnskap for 2021 
• Valg 
• Eventuelt


Innkalling årsmøte 2021 finner du her
Styrets årsberetning 2021 finner du her
Årsregnskap for 2021 finner du her
Valgkomiteens innstilling finner du her
Revisjonsberetning 2021 finner du her

 

Vel møtt!
På vegne av styret: 


Hege Riise
Styreleder