Konserter for barnehagene i Lillehammer kommune

 

For DølaJazz er barn og unge en viktig del av festivalen, og vi er glade for også i år å kunne be inn barnehagene til konsert!

 

Nytt av året er at konserten arrangeres i Nordre Ål kirke! I samarbeid med kirken ber vi barnehagebarn inn til konsert i det vakre kirkerommet i Skårsetlia, og vi gleder oss veldig til å gjennomføre barnehagekonserten her.

 

En presentasjon av årets artister for barnehagene:

• Espen Rud og Nils Jansen har spilt denne forestillingen i mange hundre barnehager og vel så det, i tillegg til skolekonserter, åpne konserter på festivaler, kulturhus og lignende. Begge har lang erfaring med konsertvirksomhet for barn og unge.

• Alf Prøysens historie om ”Geitekillingen som kunne telle til ti” fortelles og illustreres musikalsk i denne forestillingen. Ulike dyr i historien får ulike musikalske uttrykk gjennom et stort spekter av instrumenter og sjangere. Telling og varierte taktarter skaper en annerledes musikkopplevelse for publikum, enten de er store eller små. Spennvidden i musikken er stor, men det er ikke til å komme bort fra at Nils Jansen og Espen Rud har sin musikalske bakgrunn og sitt uttrykk som jazzmusikere.
  

Barna kan forvente seg iørefallende melodier med klar rytmikk som det improviseres over, og som ikke er vanskelig tilgjengelig for barn, når duoen gjester Nordre Ål kirke for barnehagekonsert.
 

Nils Jansen spiller diverse fløyter, sopranino-, alt- og bass-saxofon, C-, bass- og kontrabassklarinett. Espen Rud forteller historien ved siden av å spille på trommesett og andre perkusjonsinstrumenter. De synger litt, ikke mye!, og lever seg inn i dyras roller.