Konserter for barnehagene i Lillehammer kommune

For DølaJazz er barn og unge en viktig del av festivalen.