DølaJazz har i år et ekstra fokus på å være en inkluderende arena og lanserer et kinderegg for innflyttere.

Prosjektet er tredelt.

Verksted/språkkafe

2. og 4. okt arrangerer festivalen et verksted/språkkafe. Brukere av Lillehammer Frivilligsentral og elever på Lillehammer Læringssenter er spesielt invitert. Vi skal lage og reparere dekorelementer til DølaJazz. Festivalen samarbeider også med Høyskolen i Innlandets Cafe Repair, som er vant til å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt og som har kompetanse fra integreringsarbeid og med Lillehammer vdg, avd sør (linje for Kunst, design og arkitektur), som skal bidra kunstnerisk. Tanken bak prosjektet er at det ikke kreves mye språk for å hjelpe til med dekoroppgaven, og både festivalen og de som deltar vil få utbytte. Det vil være litt å spise og drikke der også. Vi håper at deltagerne vil føle tilhørighet til både byen og festivalen i all ettertid når de ser at byen farges til DølaJazz med dekorelemetene. Det er lett å føle på utenforskap, men de som møter på begge disse verkstedene vil få frivilligpass, slik at de kan delta på konserter under festivalen som er 19.-22.okt og være en del av «jazzfamilien». Verkstedet passer altså for alle, både musikkglade som ikke har råd til å kjøpe billetter, for de som vil føle tilhørighet til en gruppe og for de som øve på det norske språket. Møt opp i de gamle BUA lokalene, på First Hotel Breiseth mandag 2.okt og onsdag 4.okt kl. 17-20.

Konsert for alle

Festivalen vet at det er krevende tider for mange og vi inviterer til åpen konsert 17.oktober på Lillehammer bibliotek. Det er fjorårets talentprisvinner, Siv Aurlund, som holder konserten. Konserten er åpen for alle og brukere av Lillehammer Frivilligsentral og elever på Lillehammer Læringssenter er spesielt invitert, men alle i Lillehammer kan komme.

VIP billetter

På toppen av det hele deler DølaJazz i år ut noen VIP billetter til det vi kaller Vårt Innflytter Publikum. De heldige mottakerne av billettene er plukket ut av ansatte Lillehammer Frivilligsentral, Lillehammer Læringssenter og Lillehammer bibliotek. Vi håper alle vil ta godt imot dem på festivalen. Det er en kjensgjerning at man er litt åpnere og har litt lavere terskel for å snakke med og møte nye mennesker på festival, og vi vil utnytte dette så godt vi kan for å integrere folk i Lillehammer.

Festivalen oppfordrer alle til å tenke integrering når de deltar på festivalen!