– English below –

 

 

JazzIncubator er et arrangement av og med unge, men for alle – som for resten av hovedprogrammet på DølaJazz Lillehammer Jazzfestival. Her står det unge musikere på scenen og det er studenter innen kulturprosjektledelse som arrangerer. I tillegg til at konsertene kan oppleves der og da, produseres de også for TV av studenter ved TV-skolen. Musikerne kommer fra ofte fra mange land, mens arrangører og produsenter studere ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer. JazzIncubator har vært en del av DølaJazz siden 2003 og flere av bandene har senere dukket opp som etablerte artister på DølaJazz og andre festivaler.

 

Søke om å delta?
Studerer dere musikk eller er dere i starten av karrieren som musikere? Har dere i tillegg ønske om å vise dere fram og formidle musikken deres? Da er dere en perfekt deltaker på JazzIncubator. JazzIncubator gir dere en mulighet til å stå fram på en profesjonell scene foran et bredt publikum. TV-produksjonen kan dere også bruke videre i markedsføring av dere selv. Og ikke minst, dere får en unik mulighet for nettverksbygging innenfor musikkbransjen der dere kan bli kjent med andre artister, også de mer etablerte. 
Jazz er en bred sjanger, så her er det plass for alle.

 

Hva får dere av oss?
Dølajazz dekker overnatting og transport, og deltakende artister får festivalpass til de øvrige konsertene.

 

Høres dette interessant ut?
Send oss en e-post da, vel! Den må inneholde informasjon om bandet/artisten, et pressebilde, samt en eller flere innspillinger. Oppgi gjerne hvilken utdanninginstitusjon du/dere kommer fra!

 

Søknader sendes til: jazzincubator@dolajazz.no
Merk e-posten med «Søknad JazzIncubator 2021»

 

Søknadsfrist er 1. september 2021.

 

Kanskje ser vi dere på scenen til høsten!

  

 

            

 

 

 

JazzIncubator is an event by and with young people, but for everyone – as for the rest of the main program at Dølajazz. There are young musicians on stage and students in cultural project management oversee this part of the festival. The concerts have a live audience but are also produced for TV by students at the TV school. The musicians may come from many countries, while organizers and producers are studying at Inland Norway University of Applied Sciences in Lillehammer. JazzIncubator has been a part of Dølajazz since 2003 and several of the musicians have later appeared as established artists at Dølajazz and other festivals.

 

Do you want to participate?
If you are studying music or are about to start your career as a musician and want to appear on a professional stage, then you are participation in JazzIncubator would be perfect.
JazzIncubator gives you an opportunity to perform on a professional stage in front of a wide audience. You can also use the TV production in further marketing. And not least, you get a unique opportunity for networking in the music industry where you can get to know other artists, including the more established ones.
Jazz is a broad genre, so there is room for everyone.

 

What do you get from us?
Dølajazz covers accommodation and transport. Participating artists receive festival passes to all other concerts.

 

Does this sound interesting?
Send us an email containing information about the band / artist, a press photo, and one or more recordings. Feel free to state which educational institution you are or have attended!

 

Applications should be sent to: jazzincubator@dolajazz.no
Mark the email with «Application JazzIncubator 2021»

 

The application deadline is September 1st, 2021.

 

Maybe we will see you on stage this fall!

Lørdag: