Innkalling til Årsmøte, DølaJazz Lillehammer Jazzfestival

Tid: Torsdag 4. februar kl. 19.30.

Sted: På grunn av korona blir møtet holdt digitalt på Teams. Møtelink finner du nederst i innlegget. Den som har stemmerett og vil stemme på valget, må melde seg på til frivillig@dolajazz.no innen 1.februar.

 

Innkalling finner du her

Årsberetning 2020 finner du her

Årsregnskap finner du her

Valgkomiteens innstilling finner du her

Link til digitalt møte finner du her