Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte, Dølajazz-Lillehammer Jazzfestival

Tid: Torsdag 28. november kl. 19.00.

Sted: Stasjonen, Lillehammer

 

Sakliste:

• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer og referent
• Valg av styreleder og styre

 

Du kan laste ned valgkomiteens innstilling her.

Du kan laste ned vedtektene her.